Privacyverklaring van Blauwvingers


Blauwvingers is opgericht in 1995 (als SHMGO afd. Zwolle) en hoopt door het organiseren van verschillende activiteiten de groep slechthorenden en doven uit hun isolement te halen, het sportief met elkaar bezig zijn en het bevorderen van de sociale contacten.

De doelgroep bestaat uit mensen in de leeftijdscategorie vanaf 18 jaar, wonende in (of in de omgeving van) Overijssel.

Als je deelneemt aan een activiteit, of interesse hebt getoond in onze activiteiten, registreren wij minimaal jouw naam, geslacht en e-mailadres. Dit is nodig voor het kunnen versturen van gepersonaliseerde uitnodigingen en voor het functioneren van het activiteitenregistratiesysteem. Het kan zijn dat wij ook jouw postadres hebben opgeslagen maar daar doen wij niets mee. Je persoonlijke gegevens worden door ons nooit openbaar gemaakt op de website van Blauwvingers of elders.

Bezoek je de website, dan maken wij gebruik van functionele cookies die op jouw computer worden opgeslagen. Deze zijn nodig om het aanmelden voor activiteiten technisch goed te laten werken en voor het opbouwen van het menusysteem en de "broodkruimels". Deze cookies kunnen en zullen niet worden gebruikt om je bezoek te analyseren of je advertenties te tonen.

Wil je om wat voor reden dan ook uit ons bestand verwijderd worden, neem dan contact met ons op. Wij zullen je gegevens dan terstond verwijderen. Je zult dan ook niet meer kunnen worden uitgenodigd voor onze activiteiten.

Op activiteiten maken wij ook foto's van de activiteit en de deelnemers. Wil je dit niet, dan kun je dit kenbaar maken bij een van de bestuursleden. Ook kun je ons altijd verzoeken alle foto's waarop jij zichtbaar bent te verwijderen.

Je gegevens blijven maximaal 7 jaar bewaard, daarna verwijderen wij je gegevens.

Voor het activiteitenregistratiesysteem registreren wij jouw gegevens bij Clubdiensten. Wij hebben met Clubdiensten een verwerkersovereenkomst afgesloten. In deze verwerkersovereenkomst is vastgelegd waar de persoonsgegevens voor mogen worden verwerkt, welke veiligheidsmaatregelen zijn getroffen waar de persoonsgegevens worden opgeslagen, de mogelijkheden om een audit uit te voeren en of de verwerker subverwerkers mag inschakelen voor de verwerking.

Je gegevens worden door ons niet verkocht of anderszins aan derden ter beschikking gesteld. Je gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de relatie die wij als Blauwvingers met jou hebben.

Heb je nog vragen over je gegevens en over je privacy, neem dan contact op met contactpersoon@blauwvingers.com