Over ons


Blauwvingers is opgericht in 1995 (als SHMGO afd. Zwolle) en hoopt door het organiseren van verschillende activiteiten de groep slechthorenden uit hun isolement te halen, het sportief met elkaar bezig zijn en het bevorderen van de sociale contacten.

De doelgroep bestaat uit mensen in de leeftijdscategorie vanaf 18 jaar, wonende in (of in de omgeving van) Overijssel.

Ook doven zijn altijd welkom; communicatie is bij ons geen probleem want er zijn ook doven onder onze leden en in het bestuur aanwezig. Wij maken dus veel gebruik van zowel spraakafzien als gebarentaal.
Blauwvingers organiseert elk seizoen van september tot juni een aantal activiteiten en 2 à 3 sportactiviteiten zoals volleyballen bij verschillende volleybaltoernooien. Elders op deze website kunt u meer lezen over deze activiteiten.

Voor meer informatie over de achtergronden van de Blauwvingers kun je terecht bij de contactpersoon van Blauwvingers, Ilona Odink.

Het bestuur van Blauwvingers


Het bestuur van Blauwvingers bestaat uit, van link naar rechts: Alina Pryor-Van Gelder (Voorzitter), John van der Horst (Penningmeester), Ilona Odink (Contactpersoon), Peter Jonkman (Webmaster), Marye de Bie (bestuurslid).

Volgende activiteit

Blauwvingers Dagje uit naar Volendam en Marken
Onze traditionele afsluitdag
Haven Volendam